Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Zamówienia publiczne

24.09.2021r.

Zapytanie o cenę na modernizację kotłowni szkoły

15.08.2021r.

Zapytanie o cenę na dostawę węgla do kotłowni szkoły

16.06.2020r.

Zapytanie o cenę na dostawę węgla do kotłowni szkoły

26.11.2019r.

Zapytanie o cenę na dostawę posiłków dla uczniów szkoły

15.09.2019r.

Zapytanie o cenę na dostawę węgla do kotłowni szkoły

8.08.06.2018r.

Zapytanie o cenę na dostawę węgla do kotłowni szkoły

15.03.2017r.

Zawiadomienie o zamówieniu publicznym w trybie rozeznania cenowego na Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć przedszkolnych na rzecz projektu „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8-Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

9.03.2017r.

Zawiadomienie o braku zamówienia w trybie rozeznania cenowego na Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć przedszkolnych na rzecz projektu „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8-Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

9.03.2017r.

Zawiadomienie o braku zamówienia w trybie rozeznania cenowego na dostawę węgla. Nie dokonano zamówienia z powodu znacznego wzrostu cen opału.

24.02.2017r.

Zawiadomienie o zamówieniu publicznym w trybie rozeznania cenowego na Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć przedszkolnych na rzecz projektu „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8-Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

13.02.2017r.

Zapytanie o cenę na dostawę węgla do kotłowni szkoły

19.12.2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup i dostawa na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego na zakup mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do prowadzenia zajęć przedszkolnych w ramach Projektu Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8,Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja Przedszkolna”

12.12.2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup sprzętu TIK i audiowizualnego do prowadzenia zajęć przedszkolnych

05.12.2016r.

Zawiadomienie o zamówieniu w trybie rozeznania cenowego „Zakup i dostawa na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego na zakup mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do prowadzenia zajęć przedszkolnych w ramach Projektu Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8,Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja Przedszkolna”

01.12.2016r.

Zawiadomienie o zamówieniu publicznym w trybie rozeznania cenowego na Zakup sprzętu TIK i audiowizualnego do prowadzenia zajęć przedszkolnych na rzecz projektu „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8-Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

23.09.2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla do kotłowni Szkoły Podstawowej w Dębem 

07.09.2016r.

Zapytanie o cenę na dostawę węgla do kotłowni szkoły na sezon 2016/17

08.08.2016r.

Zawiadomienie o zamówieniu publicznym w trybie zapytania ocenę na zakup i dostawę mebli i wyposażenia do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Dębem

25.07.2016r.08.08.2016r.

Zawiadomienie o zamówieniu w trybie zapytania o cenę na malowanie w przedszkolu w Dębem

25.07.2016r.

Zawiadomienie o zamówieniu w trybie zapytania o cenę na remont w Przedszkolu w Dębem

21.10.2015r.

Zawiadomienie o zamówieniu w trybie zapytania o cenę na dostawę 10 zestawów komputerowych All In One do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Dębem.

16.10.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla do kotłowni Szkoły Podstawowej w Dębem 2015/2016.

07.10.2015r.

Zapytanie o cenę na dostawę węgla do kotłowni Szkoły Podstawowej w Dębem na sezon grzewczy 2015/2016.

Accessibility