Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego – Dębe 2019

on 28 września 2019

27 września 2019 roku, w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem, odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Ponieważ w tym roku akcja „Samorządy Mają Głos” nie została oficjalnie przeprowadzona, zorganizowaliśmy je przy wykorzystaniu materiałów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szkołę możemy nazwać laboratorium demokracji. Właściwie przygotowane i przeprowadzone wybory to pierwszy krok do dobrze działającego samorządu uczniowskiego. Wybory to też święto demokracji w szkole, ważne doświadczenie dla wszystkich uczennic i uczniów, w praktyce uczące jak działają mechanizmy demokratyczne. Dzień wyborów poprzedzony był powołaniem Komisji Wyborczej w składzie: Natalia Chojnacka, Natasza Goral, Jakub Chojnacki, która czuwała nad poprawnością procedur i przebiegiem głosowania. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie kampanii wyborczej i prezentacja poszczególnych kandydatów na forum szkoły. Nad całością tych działań czuwał pan Roman Jaskulski. W wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem weszli: Wiktoria Florczak – przewodniczący Maria Goral – zastępca przewodniczącego Barbara Sierońska – sekretarz Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są pani Beata Glapa i pan Roman Jaskulski. Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, natomiast wszystkim kandydatom gratulujemy odwagi stanięcia w szranki w tak poważnej rywalizacji.

Roman Jaskulski


Comments are closed.