Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Apel do rodziców

on 5 kwietnia 2019

Szanowni rodzice!

Dębe, 5 kwietnia 2019r.
Szanowni Rodzice!
W przypadku rozpoczęcia akcji strajkowej przez nauczycieli w dniu 8 kwietnia 2019 roku informuję, że nie będę mogła zapewnić dzieciom zajęć dydaktycznych, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Będę przebywała w szkole i mogę stanowić opiekę nad uczniami w ilości wskazanej w dokumentach oświatowych. Zobowiązuję się, że nie zostawię żadnego dziecka bez właściwej opieki.
Doceniając dotychczasową życzliwą i udaną współpracę Szkoły i Przedszkola z Rodzicami, proszę Państwa o wsparcie i wyrozumiałość.
Krystyna Glapa
Dyrektor szkoły


Comments are closed.