Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji

Informujemy, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Dębem zostały przyjęte wszystkie zgłoszone dzieci.

Nadzwyczajna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem nie zmienia harmonogramu rekrutacji. Wnioski przyjmowane są przez pocztę elektroniczną i tradycyjną. Dodatkowo na budynku szkoły znajduje się skrzynka podawcza.

Rekrutacja do przedszkola

wniosek o przyjęcie  dziecka (kontynuowanie) do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębem

Zasady przyjmowania oraz termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz termin składania dokumentów do klasy Szkoły Podstawowej im.św.Jaba Pawła II w Dębem

wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Kryteria przyjmowania do Przedszkola

 


Dodaj komentarz

Accessibility