Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Kryteria przyjmowania do Przedszkola

Rekrutacja do przedszkola

– Od marca – rekrutacja dla dzieci. Rodzice chcący, aby ich dziecko uczęszczało do naszego przedszkola powinni do końca marca złożyć wniosek o  przyjęcie/kontynuowanie pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębem.

Wniosek o przyjęcie  dziecka (kontynuowanie) do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębem.

Szczegółowe zasady rekrutacji zawiera Regulamin obowiązujący przy naborze do przedszkola  oraz Harmonogram naboru

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

– Od kwietnia – rekrutacja dla nowych dzieci  wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Wyniki rekrutacji będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.


Dodaj komentarz