Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Wyróżnienie dla naszego projektu Erasmus+

Możliwość komentowania Wyróżnienie dla naszego projektu Erasmus+ została wyłączona

Egzamin 2020

Możliwość komentowania Egzamin 2020 została wyłączona

Wielki sukces

Miło nam poinformować, że uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem – Tomasz Marcinkowski – uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.

Uczeń uzyskał znakomite wyniki na poszczególnych etapach konkursu: szkolnym – 100%, rejonowym – 86%, wojewódzkim – 92%. Warto podkreślić, iż jest on jedynym laureatem z powiatu kaliskiego i miasta Kalisz.

Uzyskanie tytułu Laureata uprawnia do otrzymania najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z matematyki, zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tegoż egzaminu najwyższego wyniku. Równie ważnym przywilejem jest pierwszeństwo przyjęcia do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Nieprzeciętne zdolności, pasja, ale również zaangażowanie nauczycielki matematyki, Pani Agaty Michałek – Nowak, pod której kierunkiem Tomasz przygotowywał się do konkursu – to czynniki, które wpłynęły na osiągnięcie sukcesu przez naszego ucznia.

Możliwość komentowania Wielki sukces została wyłączona

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Możliwość komentowania Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 została wyłączona

List Ministra i Wojewody

Możliwość komentowania List Ministra i Wojewody została wyłączona

Informacja dotycząca zakończenia Roku Szkolnego 219/2020.

Możliwość komentowania Informacja dotycząca zakończenia Roku Szkolnego 219/2020. została wyłączona

Webinarium

Webinarium z radcą prawnym p. Małgorzatą Dychą – Kasprowicz zorganizowane dla uczniów SP i nauczycieli. Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch zespołach. 

Tematyka spotkania:
1. Zadania radcy prawnego.
2. Prawa zwierząt.
3. Regulacje prawne w zakresie spalania odpadów (gospodarka odpadami).
<https://teams.microsoft.com/l/message/19:ff4fedbc74574ee589541657c8eec782@thread.tacv2/1591775196740?tenantId=d486d127-3c15-4c27-b439-16d13adaae3d&groupId=145eabdf-16e5-4884-a7be-9b0aa583c7b2&parentMessageId=1591775196740&teamName=BIBLIOTEKA&channelName=Ogólny&createdTime=1591775196740>

Możliwość komentowania Webinarium została wyłączona

Dzień Dziecka

Możliwość komentowania Dzień Dziecka została wyłączona

Zarządzenie Dyrektora

Możliwość komentowania Zarządzenie Dyrektora została wyłączona

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji

Informujemy, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Dębem zostały przyjęte wszystkie zgłoszone dzieci.

Możliwość komentowania Rekrutacja została wyłączona

Accessibility