Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Historia szkoły

Szkoła w Dębem mieści się w nowoczesnym budynku, usytuowanym w malowniczym miejscu – na skraju lasu. Została wybudowana dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mieszkańców Dębego, rodziców oraz ówczesnych władz gminy.
Pomysł budowy nowej placówki pojawił się w 1995r. Wówczas chciano dobudować nowy budynek do starej szkoły tak, by powiększyć jej rozmiary. Jednak po pewnym czasie stwierdzono, iż nie jest to możliwe ze względu na złe podłoże pełne torfu. Wtedy to zaproponowano teren, na którym mieści się obecnie budynek. Pomysł ten został zaakceptowany przez Radę Gminy Żelazków oraz Komitet Budowy Szkoły. W tym czasie prowadzono comiesięczne zbiórki pieniędzy wśród rodziców dzieci uczących się w szkole i innych osób pragnących wspomóc budowę. Następnie przystąpiono do fazy projektowania nowego budynku. Po rozmowach i przetargach, wykonanie projektu zlecono pani inż. Dorocie Walisiak. W 1997r. zaczęto budowę szkoły z prawdziwego zdarzenia. Budowa finansowana była w 90% ze środków budżetowych, pozostałe 10% to środki finansowe lub prace rodziców, którzy przyczynili się również do dołączenia szkole wody i prądu. Również kurator oświaty wspomógł szkołę kwotą 50tys.zł. Cały obiekt kosztował 20mln 860tys. zł.
Oddana do użytku we wrześniu 2000r. szkoła, funkcjonowała w formie dwóch oddzielnych placówek: szkoły podstawowej, którą kierowała pani mgr Elżbieta Wolna oraz gimnazjum, którego dyrektorem był pan mgr Stanisław Trawnik. Oficjalne otwarcie odbyło się 9 września 2000 r. Mieliśmy przyjemność gościć u nas ówczesnego wojewodę Kalisza pana Rogackiego, biskupa naszej diecezji Stanisława Napierałę, ks. proboszcza naszej parafii Józefa Posłusznego, pana wójta gminy Żelazków Sylwiusza Jakubowskiego i wielu innych wspaniałych gości.
W 2001 roku stanowisko dyrektora gimnazjum objęła pani mgr Krystyna Glapa, dzięki której staraniom w 2002 r. szkoła zyskała miano Zespołu Szkół, a 21 października 2006 roku odbyło się uroczyste nadanie jej imienia Jana Pawła II.

Już od dłuższego czasu spędzały mi sen z powiek dwie kwestie, mianowicie ustalenie kiedy tak naprawdę powstała szkoła w…

Opublikowany przez Tomasz Kaczor na 9 grudnia 2017


Dodaj komentarz

Accessibility