Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Lekcja w Archiwum Państwowym w Kaliszu

on 5 października 2019

4 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem wzięli udział w wyjeździe do Archiwum Państwowego w Kaliszu. Organizatorami i opiekunami w czasie wyjazdu byli pani Agnieszka Janczak i pan Roman Jaskulski. W czasie pobytu w archiwum młodzież wzięła udział w lekcji archiwalnej. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia najciekawszych archiwaliów z lat 1939 – 1945, będących w zasobach kaliskiej placówki. W trakcie zajęć oglądali m.in. dokumenty z życia codziennego – arbeitskarty, kenkarty, kartki żywnościowe, dokumenty związane z rodziną Fulde, akta więźniów z więzienia w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim, czy fotografie Kalisza i okolic. Druga część pobytu pozwoliła uczniom zapoznać się z profilaktyką i właściwą konserwacją dokumentów, szczegółowo omówioną i zaprezentowaną przez panią Anetę Burchard. Grupa z ogromnym zainteresowaniem obserwowała jak postępować ze starymi i zniszczonymi dokumentami. Wiedza praktyczna z pewnością przyda się w przyszłości dla lepszego i skutecznego zachowania dla potomnych rożnego rodzaju pamiątek rodzinnych. Zwiedzający, przy pojawiających się wątpliwościach, chętnie zadawali pytania, na które w odpowiedzi otrzymywali wyjaśnienie i rzeczowy komentarz.

Roman Jaskulski


Comments are closed.