Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

KoderJunior

KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania
Projekt wdrażający elementy nauki programowania do edukacji wczesnoszkolnej

Uczniowie kl. I-III naszej szkoły i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zostali zakwalifikowani do realizacji projektu „KoderJunior”.

Projekt „KoderJunior” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej. Projekt „KoderJunior” obejmuje przeszkolenie nauczycieli i wsparcie ich (poprzez zaangażowanie ekspertów, trenerów i ko-trenerów) we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1-3. Po zakończeniu szkoleń każdy nauczyciel biorący udział w projekcie zrealizuje 15 dwugodzinnych zajęć pozalekcyjnych ze swoją klasą (w tym jedne poza szkołą w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab) na bazie scenariuszy przygotowanych przez partnerów projektu – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Szkoła zostanie wyposażona, zgodnie z przeprowadzonym przez MEN audytem, w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne (m. in. klocki, roboty, gry) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Brakujący do realizacji zajęć sprzęt i materiały zostaną zakupione w ramach projektu, a po jego zakończeniu zostaną przekazane szkole do prowadzenia zajęć z zakresu programowania.

Korzyści, czyli dlaczego warto?
Uczniowie:
• 15 atrakcyjnych dla uczniów klas 1-3 SP zajęć wdrażających elementy programowania w formie zabawy
• Zestawy pomocy dydaktycznych dedykowanych do projektu, z których będą mogli korzystać również w ramach innych zajęć szkolnych
• Uczestnictwo w zajęciach wyjazdowych – poza szkołą – w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab, stworzonym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Nauczyciele:
• Zestaw 14 inspirujących scenariuszy z zakresu programowania dostosowany do poziomu edukacyjnego 1-3 SP
• Wsparcie metodyczne i merytoryczne ekspertów z zakresu IT i edukacji wczesnoszkolnej
• Wsparcie trenerów i ko-trenerów w zakresie realizowanych zajęć
• Bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej stworzonej na potrzeby projektu
• Tablety
Szkoła:
• Wyposażenie w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne (m. in. klocki, roboty, gry) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami.
• Udział w formach doskonalenia zawodowego: szkolenia dla nauczycieli oraz seminarium dla kadry kierowniczej szkół
• Współpraca z partnerami projektu
• Rozwinięcie umiejętności trenerskich wybranych pracowników szkoły

Partnerzy projektu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider projektu) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (partner projektu) Fundacja Pro Cultura (partner projektu)

Accessibility