Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Dokumenty szkolne

 

Kliknij aby pobrać dokument

Statut Gimnazjum w Dębem

Program Wychowawczy Gimnazjum

Program Profilaktyki

Zestaw Podręczników 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów