Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Spotkanie projektu Green Aliance w Cava de Tireni

W dniach 20 – 25 listopada 2018r. odbyła się pierwsza wizyta w ramach projektu Erasmus+ GREEN ALLIANCE. W spotkaniu w Cava de Tirreni, we Włoszech, uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele z Hiszpanii, Rumunii, Turcji, Włoch i Polski. Naszą szkołę reprezentowali – pani dyrektor Krystyna Glapa oraz dwóch nauczycieli – Ewa Marcinkowska i Jacek Walczak. Celem spotkania było szkolenie koordynatorów i nauczycieli biorących udział w projekcie. Szkolenia dotyczyły wykorzystania platformy eTwinning; wdrażania, upowszechniania i ewaluacji działań na przykładach poprzednich projektów realizowanych przez szkoły partnerskie; innowacyjnych metod w nauczaniu oraz integracji programów nauczania z celami i zadaniami projektu. Nauczyciele obejrzeli włoską szkołę i wzięli udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez uczniów.

Nauczyciele z partnerskich szkół zwiedzili Muzeum Kolejnictwa w Pietrarsa, Muzeum Archeologiczne w Ercolano, miasto Cava de Tirreni i Solerno, ogród botaniczny „Il Giardino della Minerva” Ponadto nauczyciele wzięli udział w wykładzie na wydziale rolnictwa Uniwersytetu w Portici na temat ilości zużywanej wody do produkcji różnych artykułów spożywczych, zostali przyjęci przez burmistrza Cava de Tirreni oraz uczestniczyli w warsztatach na temat zmian klimatycznych w siedzibie organizacji ekologicznej Green Hub.

Spotkanie partnerów pozwoliło na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, a także na zacieśnienie współpracy. Była to również wspaniała okazja do doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Obejrzyj zdjęcia KLIK

Accessibility