Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Erasmus+

 


 22-02-2019

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„LOKALNE PROBLEMY ŚRODOWISKA NATURALNEGO”

I Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem.
2. Konkurs zorganizowano w ramach projektu Erasmus+ GREEN ALLIANCE.
3. Konkurs trwa do dnia 19 lutego do 4 marca 2019r.

II Cele konkursu

• upowszechnianie wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
• promowanie indywidualnej odpowiedzialności za nasze środowisko,
• doskonalenie umiejętności komunikowania się w obcym języku,
• doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informacyjnej,

I. Udział w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie 3 klasy gimnazjum.
2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.
3. Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 prezentację nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach i nie może ona naruszać praw autorskich osób trzecich

II. Tematyka prac konkursowych

1. Prezentacja powinna przedstawiać lokalne problemy środowiska naturalnego.
2. Prezentacja może zawierać zdjęcia, animacje, wykresy, filmy opisane wyłącznie hasłami.
3. Treść prezentacji jej autor omawia w języku angielskim.
4. Wszystkie materiały umieszczone w prezentacji powinny być efektem samodzielnej pracy ucznia – własne zdjęcia, filmy, itp.

V. Forma prac konkursowych

1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Power Point.
2. Czas prezentacji – 10 minut.
3. Prace należy dostarczyć na dowolnym nośniku lub drogą elektroniczną na adres szkoły sp.debe@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2019r.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
2. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
3. Poprawność językowa prezentowanych treści
4. Techniczną poprawność wykonania prezentacji.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Oceny prac i wyboru nagrodzonych prezentacji dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 5 marca 2019r. na apelu szkolnym.

VIII. Nagrody

1. Komisja konkursowa przyzna nagrody za pierwsze i drugie miejsce.
2. Zwycięzcy uzyskują prawo do wyjazdu do Rumunii w maju 2019r. w ramach wymiany młodzieży w projekcie Erasmus+ GREEN ALLIANCE. Ponadto otrzymują ocenę celująca z wagą 4 z jednego z przedmiotów: język angielski, biologia lub informatyka.

IX. Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs Autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez dodatkowych zezwoleń.
2. W wypadku publikacji nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
3. Prace nagrodzone stają się własnością organizatora konkursu.


22-02-2019
Regulamin konkursu „Eco-business”

I Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Erasmus+ GREEN ALLIANCE
3. Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu pt. Eco-business”.

II Cele konkursu

1. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
2. kształtowanie kompetencji przedsiębiorczości,
3. promowanie indywidualnej odpowiedzialności za nasze środowisko,
4. doskonalenie umiejętności komunikowania się w obcym języku,
5. doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informacyjnej.

III Zadanie konkursowe:
Zadanie składa się z dwóch części
1. Stwórz swój własny pomysł na eco-business w języku angielskim:
– określ swój produkt lub usługę (musi być eco!),
– określ, kto będzie Twoim potencjalnym klientem,
– napisz, jakie korzyści będzie miał potencjalny klient z Twojego produktu/usługi,
– napisz, gdzie będziesz sprzedawał produkty lub świadczył usługi,
– określ, gdzie będziesz szukał klientów,
– napisz, jak rozreklamujesz swój produkt/usługę,
– określ, jak zachęcisz potencjalnych klientów do polecania Twoich produktów/usług,
– możesz dodać jeszcze inne punkty, które uważasz za ważne.
2. Stwórz reklamę lub filmik video swojego produktu/usługi w języku angielskim.
Czas prezentacji – 10 minut.
IV Forma zadania konkursowego – prezentacja multimedialna.
V Termin składania prac: do 4 marca 2019 na dowolnym nośniku lub na adres mailowy szkoły sp.debe@wp.pl
VI Kryteria oceniania prac
1. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
2. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału.
3. Poprawność językowa prezentowanych treści.
4. Obowiązują prace indywidualne, nie naruszające praw autorskich, wcześniej nie publikowane.
VII Zasady nagradzania
1. Oceny prac i wyboru nagrodzonych prezentacji dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 5 marca 2019r. na apelu szkolnym.
VIII Nagrody
1. Komisja konkursowa przyzna nagrody za pierwsze i drugie miejsce.
2. Zwycięzcy konkursu uzyskują prawo do wyjazdu do Rumunii w maju 2019r. w ramach wymiany młodzieży w projekcie Erasmus+ GREEN ALLIANCE.
Ponadto zwycięzcy otrzymują ocenę celującą z wagą 4 z jednego z przedmiotów: biologia, język angielski, informatyka.

IX Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs Autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez dodatkowych zezwoleń.
2. W wypadku publikacji nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
3. Prace nagrodzone stają się własnością organizatora konkursu.


Tytuł projektu „GREEN ALLIANCE” – „Zielony Sojusz”
Projekt realizowany w ciągu dwóch lat (1.09.2018 – 31.08.2020) przez:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem
Nazilli Anadolu Lisesi – Nazilli – Turcja
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE „DELLA CORTE VANVITELLI” – Cava de’ Tirreni – Włochy

IES Costa del Sol – Torremolinos – Hiszpania

Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara „Vasile Adamachi – Iasi – Rumunia

Budżet projektu to – 159 282 euro
Budżet Polski to – 37 084 euro

Cele:

-upowszechnianie wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
-promowanie indywidualnej odpowiedzialności za nasze środowisko,
-włączenie mniejszości, tolerancja, akceptacja i otwartość na inne kultury, równość płci
-uczenie się i komunikowanie się w obcym języku,
-doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informacyjnej,
-rozwój przedsiębiorczości,
-podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się,
-rozwój kompetencji społecznych i kulturowych,
-porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich,
-zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego, potrzeba -wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły.

Green Alliance project refers to the development of relevant and high-quality skills and competencesin students and schools. The project aims to exchange good practices in the field of education-related activities concentrated on active environmental involvement. We will support Students and families and work to counteract social exclusion developing educational values of European Natural
Cultural Heritage.
The project will be implemented through the collaboration of five partner schools, Italy, Romania, Spain and Turkey, being the polish school the coordinator.
The objective of the project is to attract our students’ attention on environmental issues, to foster awareness of social, political and economic interdependence at local, regional, national and international/global levels. Throughout the project participants will have opportunities to acquire the knowledge, values, attitudes, commitment and skills needed to protect and improve the environment. Environmental issues and project

Accessibility