Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

Dokumenty szkolne

 

Kliknij aby pobrać dokument

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Regulamin zdalnego nauczania