Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

dla nauczyciela

e-podręczniki

http://trzecioklasista.cke-efs.pl/dla-nauczycieli

sprawozdanie wychowawcy

uzasadnienie oceny niedostatecznej

rozliczenie opłat w przedszkolu